اختلال شخصیت چسیت؟

اختلال شخصیت چسیت؟

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

سعدی می گوید: تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد! منظور از مرد انسانی هست که تا زمانی که صحبت نکرده شخصیت و وضعیت های اخلاقی، اشکالات ان و حتی فضیلت های اخلاقی اش مشخص نمی شود. شخصیت الگوهای معین و مشخصی از تفکر و رفتار ما در زندگی روزمره و محیط اجتماعی است. در شخصیت سالم هم ثبات وجود دارد و هم انعطاف‌پذیری. هم سازگاری و هم ناسازگاری.