اختلال هویت جنسی یا ترانس سکشوال

در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم افرادی هستند که از جنسیت خود راضی نیستند. آنها مردانی هستند که خود را زن می دانند، یا زنانی هستند که خود را مرد می‌دانند. که به انها تراجنسی یا ترانس سکشوال‌ می گویند. که آن یک اختلال هویت جنسی است که فرد مبتلا به آن خود را به لحاظ روحی و روانی متعلق به جنس مخالف میداند و حاضر به پذیرش جنسیت مادرزادی خود نیست.

بسیاری از مردم، ترانس سکشوالیسم را با هرمافرودیسم یا دوجنسی بودن، اشتباه می گیرند. هرمافرودیسم به این معنی است که در بدن فرد مبتلا، اندامهای جنسی مرد و زن وجود دارد که فرد مبتلا به آن دچار نوعی ابهام جنسیتی است. نمی داند که زن است یا مرد.  که به این افراد دوجنسی و یا نر و موک می گویند.

دوجنسی بودن در جانورانی مانند شته‌ها، حلزون‌ها و کرم خاکی طبیعی است. اما در انسان نوعی اختلال جنسی محسوب می‌شود. محققان باور دارند، علل آن بخاطر اختلالات هورمونی در جنین است که باعث رشد اندام دو جنسی در نوزاد می شود.

برای مثال: اگر مادری در دوران حاملگی جنین دختر داشته باشد و هورمون آندروژن در بدنش به وجود بیاید، اندام‌های جنینی نوزاد به میزان زیادی دچار تغییرات مردانه می شود چون هورمون آندروژن در جنین باعث خصوصیات نرینه می شود و باعث رشد اندام های جنسی نر در جنین، و منجر به نوعی دو جنسیتی. که البته این روز ها در یک عمل جراحی، یکی از دو آلت تناسلی را که غیرمناسب تشخیص داده می شود را حذف می کنند و آلت دیگر جایگزین می شود. در این حالت بیمار دوجنسی به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث تبدیل می شود.

در مورد ترانس سکشوال ها محققان بعد از مطالعات بسیار بروی این افراد به این نتیجه رسیدند که علل آن بخاطر اختلال کرومزومی در جنین است و این افراد اینگونه متولد می شوند. به این معنی که در ساختارهای جنسيتی مغزشان كه مشخص كننده هويت جنسی آنها است اختلال افتاده است. بطوری که احساس می کنند در بدن اشتباه هستند و هویت جنسیتی را که با آن بدنیا آمدند را نمی توانند بپذیرند.

در ذهن و روانشان خود را از جنسی دیگر می بینند و می گویند که به اشتباه در قالب مرد یا زن متولد شده اند و در دام اختلالت ژنتیکی و مغزی افتادند.

محققان زیست شناس دلیل آن را یک زمینه ژنتیکی می دانند و از زمان جنینی که کودک در بدن مادر است این اختلالات شکل می‌گیرد. پزشکان و محققان پس از ده سال بحث و بررسی توانستند بفهمند واقعا چه اتفاقی رخ می‌دهد که انسانی تراجنسی یا ترانس سکشوال می شود.

در مغز انسان قسمتی است که به آن هیپوتالاموس می گویند. که مشخص‌کننده جنسیت و رفتار انسان است. این نقطه در تراجنسی یا ترانس سکشوال واژگون شده است.

برای یک پسر، آن بخش از هیپوتالاموس دخترانه است و برای یک دختر، آن بخش پسرانه شکل گرفته است. این ناهماهنگی یا اختلال در دوران سه ماهگی جنین در هیپوتالاموس مغز جنین بوجود می آید و عامل این آسیب مغزی را محققان بخاطر شوک های عصبی و روانی مادر در دوران حاملگی و تغییرات کروموزومی می دانند.

بخاطر این ناهماهنگی جنینی، یک پسر بچه از سن سه، چهار سالگی مثل پسر بچه معمولی رفتار نمی کند و دنبال بازی‌های جنس خودش نمی‌رود یا در مدرسه نمی‌تواند با همکلاسی‌های پسر بجوشد و بازی کند و  بیشتر بطرف دختر ها و بازیهای دخترانه می رود. او در سن بلوغ نمی‌تواند این تغییرات را بپذیرند و دلیل اصلی آن را هم نمی‌داند و همین موضوع تعارض خاصی در او ایجاد می‌کند که گاهی باعث درگیر شدن آنها با خانواده و اطرافیان می‌شود.

بعضی خانوادها که اطلاعاتی در این مورد ندارند فرزندان خود را که به این اختلال مبتلا هستند را بی رحمانه قضاوت می کنند و بر چسب های ناخوشایندی به آنها می زنند که موجب آزارشان می شود.

یک نکته مهم این است که تراجنسی یا ترانس سکشوال با همجنسگرایی فرق می کند و نباید آنها را با هم  به اشتباه گرفت. هم‌جنس‌گرایی یک نوع گرایش است و تراجنسی یک نوع اختلال در هویت جنسی است و این ها با هم کاملا متفاوت هستند.

یک همجنس‌گرا با جنسیت خود مشکلی ندارند، او خود را مرد یا زن می داند. فقط به جای جنس مخالف به همجنس‌ خودشان گرایش و کشش جنسی و عاطفی دارد.

اما یک فرد تراجنسی یا ترانس سکشوال از جنسی که در آن قرار دارند رنج می‌برند دلش می خواهد تغییر جنسیت به جنس دلخواهش بدهد. اگر مرد است تمایلات زنانه دارد و خود را زن می داند و اصرار دارد که حتی شکل ظاهری اش هم زنانه کند.

متاسفانه فرهنگ عمومی چون شناخت علمی و دقیقی درباره اقلیت های جنسی ندارند آنها را مورد تبعیض قرار می دهند. قضاوت های نابجا و رفتارهای نامناسب دیگران، درون و شخصیت انسانی آنها را آزرده می کند که بعضی از آنها دچار اختلالات روحی، روانی می شوند و حتی افکار خودکشی هم به سرشان می زند.

بنابراین تراجنسی ها یا ترانس سکشوال نه بیمارند و نه انحراف جنسی دارند. آنها انسان های بی دفاعی هستند که برای تعیین جنسیت واقعی خود از همان اوایل کودکی دچار سردرگمی بوده اند، منزوی شده اند و بعد از بلوغ هم نتوانسته اند با روانی که کاملا در تضاد با جسمشان است، سازگار شوند و به طوری طبیعی زندگی کنند. و به لحاظ این دوگانگی دچار احساس آشفتگی روانی هستند.

روانشناسان معتقدند تغییر جنسیت برای ترانس سکشوال ها بسیار ضروری است چون بیزاری از جنس فعلی، نه تنها زندگی را برای آنها جهنم می کند، بلکه اسیر بودن در قفس بدنی که به آن تعلق ندارد باعث می شود احساس ناخوشی داشته باشند.

دکتر مهرنگ خزاعی – روانشناس بالینی