روانشناسی بالینی فیرس

 ۳۵۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه  ISBN: 978-622-95255-8-6
 تاریخ نشر: ۹۸/۰۶/۲۶  قیمت :۶۰۰۰۰۰ ریال
 زبان كتاب: فارسی  محل نشر: تهران

معرفی مختصر كتاب
روان‌شناسي باليني به طور خلاصه، حوزه‌اي از روان‌شناسي است كه روي تشخيص و درمان اختلالات رواني و ساير رفتارهاي مشكل‌زا تمركز مي‌كند. در اين كتاب به مباحث «تاريخچه سنجشي»، «سنجش هوش»، «سنجش شخصيت»، «سنجش رفتار»، «مداخله‌هاي روان‌شناختي»، «رويكرد سايكوديناميك»، «رويكرد رفتاري و شناختي – رفتاري»، «روان‌شناسي جامعه»، «نورو سايكولوژي» و… پرداخته مي‌شود.